Animaation taikaa

Kuvataidekoulussa tutustutaan digitaaliseen kuvan tekemiseen perusopintojen alkumetreiltä lähtien. Digitaalista kuvaa tehdään oppitunneilla monin eri median välinein, kuten valokuvan ja animaation keinoin, sekä käyttäen piirto-ohjelmia.

Kuvataidekoulun oppilaat tutustuivat pala-animaation ja muovailuvaha-animaation menetelmillä animaation tekemiseen. 

Kuvataidekoulun oppitunnilla käytiin tekemässä animaatiota myös ulkona luonnonmateriaaleilla.

Oppilaat tekivät animaatiota myös valokuvan keinoilla.