Metsänhenget

Oppilasryhmä vieraili Rapolan harjulla. Metsänhenkiä etsittiin puista ja kannoista piirtäen. Luokkahuoneessa eläydyttiin metsänhengiksi. 9-11 -vuotiaat.